Eg har ganske mange spennande oppdrag så eg holde på med for tiå, så det å laga mine egne nettsider bler ei litt sånn "overskuddsgreia" på fritiå - derfor é di ikkje ferigge ennå.

Men det aller viktigaste é på plass - telefonnr. og e-postadressen min:

Ring 926 40 663 | Send e-post te post@macverk.no


Itte nokså nøyaktigt 10 år som partner i et reklamebyrå i Stavanger, va tiå moden for å driva for meg sjøl igjen – sånn som eg gjor det fra 1990 - 2000. Men jobbane og kompetansen é ein heilt aen enn sist.